Από το πρώτο βιομ/κό χρώμα έως... σήμερα

AUTO COLOR DESIGN
2004 ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι all rightss reserved
Το πρώτο βιομ/κό χρώμα κατασκευάστηκε από την Wisconsin Paint Manufacturing Company, το πρώτο που κατασκευάστηκε ποτέ στο Wisconsin.......
Η auto color design και η hentzen coating inc.
Βασικό προϊόν της εταιρείας μας είναι το CARC (Chemical Agent Resistance Coating).Χρώμα που επιλέγετε από τους περισσότερους στρατούς...
Τμήμα σχεδιασμού και προβολής
Με ένα νέο τμήμα σχεδιασμού,προβολής υπηρεσιών και προϊόντων,με μηχ/τα υψηλής τεχνολογίας,προ- χωρήσαμε και στην ψηφιακή εκτύπωση.....
Οι εγκαταστά-σεις της ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Η auto color design εδρεύει στην Θεσ/νίκη,λίγο πριν την είσοδο της ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου,στην περιοχή του Γαλλικού ποταμού........
Hentzen Coating inc
Innovative Technology in Liquid and Powder Coatings
Η πιστοποίηση ποιότητας της εταιρείας μας με ISO9001¦2000,προσφέρει διαρκεί εγγύηση στο έργο που παράγουμε.
πρώιμος ελληνικός πολιτισμός........
τεχνολογικό μουσείο........................
μεγάλοι ζωγράφοι...........................
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΒΑΦΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΩΜΜΑΤΩΝ
english
επικοινωνία
Ι
photo gallery
I